Benátky a jejich ostrovy

Benátky

San Giorgio Maggiore

Ostrůvek San Giorgio Maggiore vypadá při pohledu z Piazzetty jako jevištní kulisy nořící se z vody. Kostel s klášterem, ztvárněný v letech 1559 - 1580, náleží k nejvelkolepějším dílům Andrey Palladia. Chrámové průčelí a dokonalá harmonická vyváženost a chladná krása prostorného interiéru jsou typicky palladiovské. Benátky Na stěnách kněžiště spatříte dvě pěkné malby od Tintoretta - Poslední večeři a Sbírání many. V kapli mrtvých si nenechte ujít jeho poslední obraz Kladení do hrobu, který dokončil jeho syn Domenico. Z vrcholku kampanily 60 metrů vysoké se vám otevře nádherná panoramatická scenérie města a laguny.

Ostrov Giudecca

Ostrov Giudecca s dalším Palladiovým chrámem Redentore, 1577 - 1592. Podobnými kvalitami se vyznačuje i kostel Il Redentore na nedalekém ostrově Giudecca. Palladio jej postavil v letech 1577 - 1592.

Murano

Stejně jako Benátky i Murano tvoří skupin ostrůvků, vzájemně propojených mosty. V roce 1291 se sem kvůli vysokému nebezpečí požárů a nepříjemnému kouři museli z města přestěhovat skláři s pecemi. Od té doby je Murano centrem sklářského průmyslu. Některé hausbóty pocházejí právě z tohoto období. V 15. a 16. století bylo Murano předním sklářským střediskem v Evropě a dodnes sem většinu turistů láká výhradně sklo. Museo Vetrario (Muzeum skla) v Palazzu Giustinian opatruje přenádhernou sbírku starého skla. Nejcennějším exponátem je modrá Barovierova svatební číše z konce 15. století, kterou emailem vyzdobil Angelo Barovier. Architektonickým skvostem ostrova je Basilica dei Santi Maria e Donato s úchvatnou apsidou se sloupořadím. Navzdory nepříliš zdařilé restauraci v 19. století se kostel, datující se do 12. století, dochoval v takřka původní kráse.

Burano

Nejpestřejší ostrov v laguně už zdálky poznáte podle vysoké, šikmé kostelní věže. Na rozdíl od pustého Torcela je hustě obydlen a zdejší kanály lemují domy jasných barev, jako třeba Casa Bepi. Hlavní tepna Via Baldassare Galuppi nese jméno skladatele a rodáka z Budana. Ráz ulic určují kromě stánků s krajkovým stolním a ložním prádlem také tratorie podávající čerstvé ryby. Obyvatelé Burana jsou rybáři a krajkáři. Muže opravující loďky nebo sítě tu zahlédnete dodnes. Ale krajkářské řemeslo už téměř zaniklo. V 16. století nastala po místní krajce největší poptávka v celé Evropě. Byla tak jemná, že se jí začalo říkat punto in aria (očka ve vzduchu). Po krizi v 18. století se tento průmysl vzchopil a v roce 1872 byla založena krajkářská škola Scuola dei Merletti.

Torcello

Na ostrově Torcello, osídleném mezi 5. a 6. století, stojí nejstarší stavba v laguně - katedrála Santa Maria dell’Assunta z roku 639. Ukrývá jedny z nejkrásnějších mozaik. Další vzpomínkou na bývalou slávu Torcella je čistě byzantský kostel Santa Fosca. Dříve než jej zastínily Benátky, žilo na ostrově 20 tisíc obyvatel. Poslední kanály na Torcellu - zanesené kanály a malárie jen uspíšily úpadek Torcella. Jeden z posledních kanálů vede od zastávky vaporetta k bazilice.