Benátky

Benátky

Benátsko je krajina severně od ústí Pádu, o rozloze 18 400 km2, s asi 4,3 milióny obyvatel, táhnoucí se až k rakouským hranicím. V nížinách Benátska (Veneto) se daří obilovinám, v podhůří vínu, ovoci, tabáku. Hlavním městem Benátska (Veneto) jsou Venezia - Benátky. Oblast Veneto (Benátsko) byla v období Římské r epubliky osídlena indoevropskými Venety, z jihu sem pronikali Etruskové a přes moře Řekové. Od 4. století byla oblast vystavena útokům Germánů. Obyvatelstvo Benátska (veneto), uprchlé kolem roku 450 do pobřežních lagun, si založilo v roce 810 město Benátky (Venezia), jež se z byzantské sféry vlivu od 9. století osamostatňovalo v nezávislou komunu, navazující obchodní styky s Orientem. Od 16. století nastal postupný úpadek Benátek (Venezia): v roce 1797 získali krajinu Rakušané, po krátkém napoleonském intermezzu v letech 1805 - 1815 bylo Benátsko (Veneto) v roce 1866 definitivně připojeno k Itálii. Hlavní turistickou atrakcí kraje Benátsko (Veneto) jsou Benátky (Venezia). Možnosti přímořské rekreace jsou na celém pobřeží (zvláště Lido di Venezia, Lido di Jésolo, Chioggia). Oblast je vyhlášená i krásnými horskými oblastmi: horská střediska Belluno, Cortina d’Ampezzo, průsmyk Falzarego do Malga Ciapela nebo k severovýchodu jezero Misurina.

Více informací o městě Benátky...

Jádro Benátek vzniklo v roce 810 v laguně, do níž se v období stěhování národů utekli místní obyvatelé krajiny zvané Venetia. V roce 697 byl v Benátkách zvolen první dóže – Pauluccio Anagesto, který si vybral ostrov Heraclea za své vládní sídlo. V roce 810 získává Benátsko tzv. Cášskou smlouvou mezi Karlem Velikým a východořímským císařem Michaelem I. velkou nezávislost na Byzanci. Roku 827 bylo v Benátkách založeno biskupství. Benátky se postupně zbavily byzantského politického vlivu, bohatly z tranzitního obchodu s Orientem. V roce 829 přivážejí benátští kupci z Alexandrie do Benátek ostatky evangelisty Marka na Rialto. Venétský stát tak má svého světce, k němuž se bezpodmínečně hlásí. Nazývá se nyní Státem Sv. Marka. Od konce 10. století ovládaly Benátky Istrii a Dalmácii – a zejména po 4. křížové výpravě na začátku 13. století si Benátky získaly řadu osad v Egejské oblasti, zvláště na Peloponésu a na Krétě. Obchodní mise Benátek pronikaly hluboko do Orientu (Marco Polo koncem 13. století do Číny). Benátky vytvořily se svou velkolepou ústavou v 11. a 12. století první republiku západního světa. Velkou a Malou radou byla po bok zvoleného dóžete postavena kontrolní grémia. Tato aristokratická republika si svůj status dokázala uhájit až do dobytí Benátek Napoleonem v roce 1797.

Více informací o historii města Benátky...

Poloha Benátek mezi Východem a Západem a z toho vyplývající politické problémy si vynutily vytvoření ústavy, která městu měla poskytnout nezbytné záruky proti zneužívání moci a politickou kontrolu. Benátky byly vždy republikou, reprezentovanou dóžetem, podporovanou aristokracií a řízenou dvěma silami: zaprvé společnými zájmy starých benátských rodin, za druhé vzájemnou zásadní nedůvěrou těchto starých rodin mezi sebou, vůči dóžeti a vůči lidu. Ústava takto spočívala především na snaze zamezit včas růstu individuální moci a zachovat rovnováhu sil. Lid a duchovenstvo byli z politického dění vyřazeni hned zpočátku a moc dóžat byla stále více a více omezována. Od roku 1192 musel benátský dóže vždy při volbách odpřisahnout promissio, tzn. podepsat smlouvu, v níž mu voliči určovali podmínky budoucí vlády.

Více informací o politickém systému města Benátky...

Zájezdy do Benátek

Poznávací zájezdy do Benátek

Perly severní Itálie

Benátky

10-denní poznávací zájezd; termíny: červen, září; cena: 7 990 Kč

Na tomto zájezdu navštívíte skvosty severu Itálie, zejména kraje Benátsko, které neodmyslitelně patří mezi hlavní cíle turistů celého světa, a zároveň se vykoupete na oblíbených plážích na východním pobřeží Itálie v oblasti Benátska. Budete mít možnost si prohlédnout Benátky, stejně jako atmosféru státečku San Marino, kochat se stále nádhernými městy severní Itálie (Padova, Verona, Ravenna, Ferrara, Bologna). Při zpáteční cestě se podíváte i do nádherné horské oblasti severní Itálie - Dolomit.

Perly severní Itálie - ubytování v hotelu

Benátky

10-denní poznávací zájezd; termíny: červen, září; cena: 11 990 Kč

Na našem druhém zájezdu do oblasti především Benátska si při ubyytování v hotelu s polopenzí prohlédnete nejkrásnější města Veneta - Benátky - město na laguně, Veronu Romea a Julie, Padovu sv. Antonína i ministáteček San Marino s hrady na třech kopcích a slavné raně křesťanské mozaiky v Ravenně.

Skvosty severní Itálie

Benátky

6-denní poznávací zájezd; termíny: květen, září; cena: od 6 790 Kč

Benátky na 118 ostrovech u 150 kanálů překlenutých 450 mosty. Ravenna s nepřeberným množstvím pozdně římských a raně křesťanských mozaik. Samostatná republika a jeden z nejmenších států světa San Marino. Padova proslavená jedním z neoblíbenějších svatých - svatým Antonínem.

Benátky, Řím, Florencie

Řím - Piazza Navonna

6-denní poznávací zájezd; termíny: září; cena: 7 990 Kč

Zájezd, který by se dal nazvat "Nejkrásnější města Itálie". Město na vodě Benátky, renezanční Florencie, a historický Řím se Vám představí během několika dní.

Opera ve Veroně a Benátky

Benátky

5-denní poznávací zájezd; termíny: srpen; cena: 5 990 Kč

Během zájezdu navštívíte nejen Benátky - pohádkové město na laguně s paláci, mosty a gondolami, ale zájezd Vás zavede též do dalších severoitalských historických měst. Nevšední zážitek nabízí návštěva opery v kulisách antické arény v romantické Veroně.

Benátská laguna - Benátský karneval

Benátky

4-denní poznávací zájezd; termíny: únor; cena: 5 490 Kč

Benátky - pohádkové město na laguně s paláci, mosty a gondolami. Vrcholem programu je benátský karneval. Zájezd Vás ale zavede též na nedaleké ostrovy Murano, Burano a Torcello, které uchvátí romantikou.

Benátská laguna - Slavnost gondol

Benátky

5-denní poznávací zájezd; termíny: září; cena: 4 990 Kč

Další zájezd do Benátek - pohádkového města na laguně s paláci, mosty a gondolami. Vrcholem tohoto programu je tradiční benátská slavnost gondol Regata Storica. Zájezd Vás zavede též na nedaleké ostrovy Murano, Burano a Torcello, které uchvátí romantikou.