Benátky

Benátky

Benátky jsou hlavním městem oblasti Veneto. Žije v nich asi 360 000 obyvatel, z toho ve vlastní ostrovní části jen 70 tisíc.

Benátky jsou rozložené v laguně mezi pevninou a otevřeným mořem na 118 ostrůvcích, při 150 kanálech, přes něž se klene přes 400 mostů, s nábřežními kolonádami (riva; fondamenta) i úzkými uličkami (calle, salizzada), s romantickými zákoutími, plnými květin a zeleně. Ve vlastních Benátkách je asi 15 tisíc domů, z toho 900 palácových staveb (typický benátský název Ca‘ = Casa „Dům“) a 105 kostelů. Dobrou orientaci zabezpečují šipky k hlavním cílům (např. S. Marco, Rialto, Ferrovia-železnice). Vzhledem k tomu, že Benátky sestávají ze 118 těsně vedle sebe ležících plochých ostrovů, jejichž bahnitý a měkký povrch byl zpočátku jako podloží pro stavby naprosto nevhodný, pomáhali si usedlíci tak, že do vrstvy bahna vráželi kmeny stromů, jeden těsně vedle druhého, až na úroveň pevného podkladu slínu. Na to pokládali vodorovně další vrstvu kmenů – a teprve na takto získaném podkladu mohli budovat své stavby. Téměř všechny z přinejmenším 20 000 budov v Benátkách jsou postaveny tímto způsobem.

Fantastičnost polohy i architektonické výstavby činí z Benátek unikátní místo světového turistického ruchu, bohatství historických památek pak významné středisko kultury. Nachází se zde celá řada muzeí a galerií i dalších kulturních institucí, pořádají se tu velkolepé slavnosti (proslulý benátský karneval; dále Festa del Redentore-Slavnost Spasitele u stejnojmenného chrámu na ostrově Giudecca, třetí sobotu v červenci; Regata Storica - Historická regata, první neděli v září), výstavy a festivaly (Bienale d’Arte Moderna, mezinárodní filmový festival).

Více informací o historii Benátek...

Více informací o politickém systému Benátek...